Vælg en side

Interesser:

Naturliv, Kunst og kultur, Børneliv, Landsbyliv

Sprog:

Anmod om din guidede tur her!

6 + 12 =

Skovvanggård

Mit navn er Emanuel Fabricius, og jeg er født og opvokset i Nees i 1955. Her har jeg boet her næsten lige siden, dog med et enkelt ophold og arbejde på et andet landbrug. Derefter soldat og efterfølgende på en landbrugsskole. Jeg har haft landbrug i Nees siden 1977 som primært har drejet sig om grise og lidt kød kvæg.
I alt min tid har jeg altid været glad for området her ved Nissum fjord. Jeg ønsker at så mange som muligt skal have samme mulighed som jeg har fået i gennem mange år, så dette område kan forblive skøn.
Jeg prøver at sætte mit præ på at området skal op blomstre. Jeg har i tidensløb opkøbt ejendomme, istandsat dem, og dernæst lejet/solgt dem igen. Dette gøres med et ønske om øget befolknings tilgang til området så der stadig vil eksistere et dejligt lokalsamfund i Nees. Og Nees sogn er en af de sogne i Lemvig kommune der har oplevet en befolknings stigning, og det ønsker jeg at bidrage til. Vi prøver hele tiden at smykke Nees området bla med den Japanske have, som man kan være medlem af. Desuden er der blevet plantet ca 180 opstammede japanske kirsebær træer, som er et godt varetegn for Nees. Ellers er alle velkommen på vores gård, hvor vi har en lillle gårdbutik og hvor jeg nyder at fortælle om området. Jeg er en del af Nissum fjord netværket, hvor vi arbejder med at gøre fjorden mere tilgængelige for alle.